Item Infomation


Title: Mối liên quan giữa đa hình đơn RS861539 gen XRCC3 và nguy cơ mắc ung thư buồng trứng
Authors: Lê Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Thu Thúy
Nguyễn Quý Linh
Keywords: Ung thư buồng trứng; XRCC3
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 130 (6);
Abstract: Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh lý phụ khoa ác tính phổ biến. Những khiếm khuyết trong hệ thống nhận biết và sửa chữa các tổn thương DNA có vai trò trong việc làm tăng nguy cơ ung thư. Gen XRCC3 tham gia vào quá trình tái tổ hợp tương đồng để sửa chữa những đứt gãy sợi đôi DNA, do đó những đa hình (SNP) và đột biến của gen này có thể liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư, trong đó có ung thư buồng trứng
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3687
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000219.pdf
      Restricted Access
    • Size : 683 kB

    • Format : Adobe PDF