Item Infomation


Title: Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng người bệnh ung thư đại trực tràng trước và sau phẫu thuật tại bệnh viện K năm 2018 -2019
Authors: Hoàng Việt Bách
Keywords: ung thư đại trực tràng; tình trạng dinh dưỡng; Phẫu thuật
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng người bệnh ung thư đại trực tràng trước và sau phẫu thuật tại bệnh viện K năm 2018 -2019
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3529
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000181.pdf
      Restricted Access
    • Size : 364,18 kB

    • Format : Adobe PDF