Item Infomation


Title: Nhận thức về bệnh do virus Zika của sinh viên ngành bác sĩ, trường đại học y Hà Nội, năm 2017
Authors: Kim Bảo Giang
Cao Thị Lê
Phạm Bích Diệp
Keywords: Zika virút; mô hình niềm tin sức khoẻ; sinh viên y
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Nghiên cứu nhằm mô tả nhận thức và một số yếu tố liên quan đến nhận thức của sinh viên trường đại học Y Hà Nội về bệnh do vi rút Zika gây nên dựa trên mô hình Niềm tin sức khoẻ. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn 447 sinh viên hệ bác sĩ năm thứ nhất, năm thứ ba và năm thứ năm. Kết quả cho thấy 82,1% sinh viên nhận thức nguy cơ nhiễm bệnh khi vào vùng dịch; 85,7 % trả lời đúng nguy cơ với trẻ sơ sinh và thai nhi khi mẹ bị nhiễm vi rút Zika; 72% sinh viên biết ≥ 2 dấu hiệu lâm sàng, 54% sinh viên trả lời đúng ≥ 2 đường lây truyền. Chỉ có 34% sinh viên biết nguy cơ tử vong. Sinh viên nhận thức tốt nhất ở phần lợi ích dự phòng, về nguy cơ mắc và mức độ trầm trọng của bệnh. Sinh viên những năm học cuối có nhận thức về bệnh tốt hơn so với sinh viên những năm đầu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3512
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000180.pdf
      Restricted Access
    • Size : 295,04 kB

    • Format : Adobe PDF