Item Infomation


Title: Tài trợ dự án
Authors: John D. Finnerty
Keywords: Mã học phần BA222, Tài trợ dự án | Kỹ thuật tài trợ
Issue Date: 2013
Abstract: Cuốn sách phục vụ cho: - Các nhà quản lý tài chính chịu trách nhiệm thu xếp các nguồn tài trợ cho các dự án của công ty. - Các viên chức chính phủ đang tìm kiếm nguồn tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng cần triển khai - Các chuyên viên ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại hỗ trợ các công ty trong việc huy động tài chính cho những dự án lớn cần nhiều vốn; Các nhà đầu tư đang cân nhắc việc cam kết vốn với các công ty có mục đích giới hạn hoặc các quỹ tương hỗ được thành lập để đầu tư dự án cơ sở hạ tầng tại các nước mới nổi. - Các kế toán viên, chuyên gia tư vấn, luật sư và những người khác làm việc trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và muốn cập nhật kiến thức. - Các học viên theo học chương trình MBA và MBA dành cho người đã có kinh nghiệm đang nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp. - Các sinh viên tài chính muốn trang bị đầy đủ kiến thức về những kỹ thuật mà các chuyên gia tài chính hiện đại đang sử dụng để tài trợ những dự án quy mô lớn.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/351
Appears in Collections1-Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001555- Tai tro du an_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001555- Tai tro du an.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 212,86 MB

  • Format : Adobe PDF