Item Infomation


Title: Già hóa chủ động của người cao tuổi tại Hà Nội năm 2018 và một số yếu tố liên quan
Authors: Vũ Thị Huê
Keywords: Người cao tuổi; già hóa chủ động; Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 126 (2);
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 502 người cao tuổi nhằm mô tả thực trạng già hóa chủ động của người cao tuổi tại Hà Nội và xác định một số yếu tố liên quan. Chúng tôi tiến hành kiểm định lại bộ câu hỏi ASS-Thai-36 câu trước khi đưa vào nghiên cứu chính thức. Phân tích ROC curve và phân tích phân lớp LCA được sử dụng để xác định điểm phân nhóm đối tượng. Phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng để xác định các yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy 78,1% NCT (người cao tuổi) có già hóa chủ động chưa tốt và 21,9% NCT có già hóa chủ động tốt. Các yếu tố người chăm sóc chính và thu nhập có ảnh hưởng tới già hóa chủ động của NCT với p < 0,05. Kết luận, hơn 3/4 NCT tại thành phố Hà Nội có tình trạng già chủ động chưa tốt. Thực trạng già hóa chủ động của người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi người chăm sóc và thu nhập
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3373
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000119.pdf
      Restricted Access
    • Size : 275,24 kB

    • Format : Adobe PDF