Item Infomation


Title: Giá trị phân loại Li-rads trên cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan
Authors: Trần Thị Hồng Nhung
Nguyễn Duy Hùng
Nguyễn Duy Huề
Keywords: Gan; ung thư biểu mô tế bào gan
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 126 (2);
Abstract: Đánh giá giá trị của phân loại LI-RADS 2018 trên cắt lớp vi tính (cắt lớp vi tính) trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (ung thư biểu mô tế bào gan ). Phương pháp tiến cứu trên 80 bệnh nhân với 93 tổn thương phát hiện trên cắt lớp vi tính 64 dãy tại Bệnh viện Việt Đức từ T5/2019 đến T2/2020. Tổn thương được mô tả và phân loại theo LI-RADS 2018, đối chiếu với giải phẫu bệnh, xác định giá trị dự đoán ung thư biểu mô tế bào gan của từng phân loại và độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, âm tính của phân loại LI-RADS.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3365
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000111.pdf
      Restricted Access
    • Size : 258,8 kB

    • Format : Adobe PDF