Item Infomation


Title: Chất lượng cuộc sống sinh viên đại học Y Hà Nội và các yếu tố liên quan, năm học 2018 - 2019
Authors: Dương Ngọc Lê Ma
Keywords: Chất lượng cuộc sống; sinh viên Y; sức khỏe thể chất; sức khỏe tâm thần
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 125 (1);
Abstract: Chất lượng cuộc sống của sinh viên nói chung và sinh viên ngành Y nói riêng là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả chất lượng cuộc sống về tâm thần và thể chất của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội và một số yếu tố liên quan
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3344
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000092.pdf
      Restricted Access
    • Size : 260,13 kB

    • Format : Adobe PDF