Item Infomation


Title: Trầm cảm, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư tại bệnh viện ung bướu Hà Nội, năm 2019
Authors: Dương Ngọc Lê Mai
Keywords: Người bệnh ung thư mới nhập viện; chất lượng cuộc sống; trầm cảm
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 125 (1);
Abstract: Trầm cảm có liên quan tới hiệu quả điều trị và tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân ung thư. Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả biểu hiện trầm cảm, mối liên quan với các đặc điểm dân số, xã hội và với chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư mới nhập viện tại Bệnh viện ung bướu Hà Nội năm 2019
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3343
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000091.pdf
      Restricted Access
    • Size : 273,51 kB

    • Format : Adobe PDF