Item Infomation


Title: Security for multi-hop wireless networks
Authors: Mohamed M.E.A. Mahmoud
Keywords: Truyền thông không dây | Mạng không dây| Mã học phần NW439 | Mã học phần NW332
Issue Date: 2014
Publisher: USA: Springer International Publishing
Abstract: Phần này giới thiệu về các giao thức bảo mật hiệu quả cho các mạng không dây đa chức năng. các gói tin thả xuống một cách có chủ ý.Ngoài ra còn có một chương trình khuyến khích hợp tác mới, hiệu quả để kích thích các nút ích kỷ để chuyển tiếp các gói thông tin và thực thi sự công bằng.Nhiều ví dụ được cung cấp, cùng với các dự đoán cho các hướng tương lai của lĩnh vực này. Rõ ràng và thiết thực, đây là một công cụ hữu ích cho các nhà nghiên cứu và các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng. Đây cũng là một nguồn tài nguyên quý giá cho sinh viên có trình độ cao cấp quan tâm đến truyền thông và mạng không dây.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2980
Appears in Collections1-Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.000174- Security for Multi-hop Wireless Networks_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 479,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000174- Security for Multi-hop Wireless Networks.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,5 MB

  • Format : Adobe PDF