Item Infomation


Title: Stress, trầm cảm, lo âu và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường đại học Công Đoàn năm 2021.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Đinh Thị Hoa
Advisor: PGS.TS. Đào Xuân Vinh
Keywords: Y tế công cộng | Stress | Trầm cảm | Lo âu | C01517
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá thực trạng Stess, trầm cảm, lo âu ở sinh viên ở sinh viên năm nhất và năm thứ 4 trường Đại học Công đoàn năm học 2020 - 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến Stess, trầm cảm, lo âu của đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2698
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

684

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01300_C01517_Dinh Thi Hoa_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 412,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01300_C01517_Dinh Thi Hoa.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF