Item Infomation


Title: Thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản tại Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: Ngô Thị Quyên
Keywords: A21799 | Thực trạng | Thẩm định | Giá bất đông sản | Quản lý nợ
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Thiết lập cơ sở lý luận, hệ thống hóa quy trình và các phương pháp chủ yếu xác định giá trị bất động sản. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản tại Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Đưa ra các giải pháp hoàn thiện
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2547
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.3512_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.3512_2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 31,68 MB

  • Format : Adobe PDF