Item Infomation


Title: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp tại Công ty TNHH giải pháp FNB
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị Marketing)
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: TS. Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A22230 | Giải pháp | Tiêu thụ sản phẩm
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp tại Công ty TNHH giải pháp FNB
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2132
Appears in CollectionsMarketing
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.3259_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.3259_2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 30,02 MB

  • Format : Adobe PDF