Item Infomation


Title: Tập bài giảng: Hành vi người tiêu dùng
Other Titles: Ngành: Quản trị kinh doanh
Authors: Bộ Môn Kinh tế học
Keywords: Mã học phần MK305, Hành vi người tiêu dùng | Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hành vi của người tiêu dùng nhằm tạo dựng khả năng nghiên cứu và dự báo hành vi người tiêu dùng phục vụ cho việc ra các quyết định Marketing.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/209
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001153- MK305_Hành vi người tiêu dùng.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001153- MK305_Hành vi người tiêu dùng-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 949,25 kB

  • Format : Adobe PDF