Item Infomation


Title: Những vấn đề cơ bản trong dinh dưỡng lâm sàng
Authors: Lubos Sobotka
Keywords: Dinh dưỡng lâm sàng | Dinh dưỡng
Issue Date: 2004
Publisher: Y học
Abstract: Trình bày khái niệm cơ bản trong dinh dưỡng; Sinh lý và hóa sinh dinh dưỡng; Các tổ chức và tính pháp lý; Cơ chất trong dinh dưỡng tĩnh mạch và tiêu hóa; Dinh dưỡng qua đường tiêu hóa; Dinh dưỡng tĩnh mạch; Theo dõi hỗ trợ dinh dưỡng;...
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2074
Appears in CollectionsY học và y tế
ABSTRACTS VIEWS

710

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001058- Nhung van de co ban trong dinh duong lam sang_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 505,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001058- Nhung van de co ban trong dinh duong lam sang.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 31,87 MB

  • Format : Adobe PDF