Item Infomation


Title: 100 ca khúc chào thế kỷ
Authors: Đinh Đức Lập
Keywords: Mã học phần AD213 | Mã học phần AD214, âm nhạc | ca khúc | chào thế kỷ
Issue Date: 2000
Publisher: Tp. Hồ Chí Minh ; Thanh niên
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1832
Appears in CollectionsThanh nhạc, du lịch, việt nam học
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.000707- 100 ca khuc chao the ky_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000707- 100 ca khuc chao the ky.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 91,1 MB

  • Format : Adobe PDF