Item Infomation


Title: Bản sắc văn hóa Việt Nam
Authors: Phan Ngọc
Keywords: Mã học phần VC200, Bản sắc | Văn hóa | Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Giáo dục
Abstract: Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam góp phần xây dựng một ngành khoa học đang trên đà hình thành là văn hóa học, nhằm cung cấp một số khái niệm để nghiên cứu bản sắc văn hóa Việt Nam.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1713
Appears in Collections1-Ngôn ngữ Anh
ABSTRACTS VIEWS

682

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.002485_KM.0011213_Ban sac van hoa Viet Nam_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 5,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002485_KM.0011213_Ban sac van hoa Viet Nam P1 (Chương 1-8).pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 66,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002485_KM.0011213_Ban sac van hoa Viet Nam P2 (Chương 9-16).pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 71,84 MB

  • Format : Adobe PDF