Item Infomation


Title: 350 bài tập sơ cấp tiếng pháp/ Có hướng dẫn văn phạm kèm lời giải; Song ngữ Pháp - Việt
Authors: J. Bary
I. Greaves
Keywords: Mã học phần GF102 | Mã học phần GF101, Bài tập Tiếng Pháp | Sách song ngữ | Văn phạm tiếng Pháp
Issue Date: 2013
Publisher: Tp. Hồ Chí Minh ; Thanh niên
Abstract: Giáo trình 350 bài tập sơ cấp tiếng Pháp - có hướng dẫn văn phạm kèm lời giải dành cho học viên khóa Văn minh Pháp Trường Đại học Sorbonne và các bạn tự học muốn nắm bắt, hiểu rõ về hệ thống văn phạm tiếng Pháp. Vì thế sách rất chú trọng đến những cấu trúc câu thông dụng. Mỗi chương được trình bày theo hệ thống như sau: vấn đề ngữ pháp được nghiên cứu thông qua các bài tập từ đơn giản tới phức tạp; kế tiếp là các bài tập mang tính tổng hợp nhằm giúp học viên thực nghiệm những hiểu biết của mình.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1295
Appears in CollectionsĐại cương
ABSTRACTS VIEWS

915

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001706- 350 bai tap so cap tieng phap_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001706- 350 bai tap so cap tieng phap.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 229,79 MB

  • Format : Adobe PDF