Item Infomation


Title: 301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Authors: Trần Văn Giới
Keywords: Mã học phần GZ102 | Mã học phần GZ101, Kĩ năng nói | Kĩ năng viết | Tiếng Trung Quốc
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Khái lược về ngữ âm và chữ viết của tiếng Trung Quốc. Các chữ viết tập theo bộ thủ, Các bài tập và đáp án cùng 301 câu đàm thoại
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1278
Appears in CollectionsĐại cương
ABSTRACTS VIEWS

113

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001683- 301 cau dam thoai tieng Hoa_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 6,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001683- 301 cau dam thoai tieng Hoa.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 187,58 MB

  • Format : Adobe PDF