Item Infomation


Title: 24 bài tập luyện thanh Op.81
Other Titles: Dành cho giọng nữ trầm nam trung và nam trầm Bậc đại học
Authors: Panofka
Keywords: Âm nhạc | luyện thanh | nữ trầm | nam trung | nam trầm
Issue Date: 2013
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1149
Appears in CollectionsThanh nhạc, du lịch, việt nam học
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVS.000594- Panofka-AN53.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 10,08 MB

    • Format : Adobe PDF