Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại công ty cổ phần bưu chính Viettel Post.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis)
Authors: Trần Thị Thanh Ngân
Advisor: TS.Trần Đình Toàn
Keywords: Logictis và quản lý chuỗi cung ứng | chất lượng dịch vụ | Viettel Post | A34736
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu mô hình lý thuyết từ đó xác định các yếu tố chính của chất lượng dịch vụ khách hàng. − Phân tích các nhân tố chất lượng dịch vụ tác động đến sự hài lòng của khách hàng. − Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng tại Viettel Post. − Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Viettel Post.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10023
Appears in CollectionsTin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000169_A34736_Trần Thị Thanh Ngân-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000169_A34736_Trần Thị Thanh Ngân.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF