Browsing by Author Đào Anh Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • BB.0000115.pdf.jpg
 • magazine


 • Authors: Đào Anh Sơn (2020)

 • Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thái độ về thuốc tránh thai khẩn cấp của nữ sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, năm 2019. Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 587 nữ sinh trong đó 505 (86,0%) sinh viên biết về thuốc tránh thai khẩn cấp. Chỉ có 165 (32,7%) sinh viên có kiến thức đạt và 212 (42%) sinh viên có thái độ tích cực về thuốc tránh thai khẩn cấp. Kết quả hồi quy đa biến cho thấy các sinh viên năm 3, 4 và 5 thường xuyên chia sẻ các vấn đề tình cảm, học tập với gia đình và đã từng tham gia khóa học về sức khỏe sinh sản có kiến thức đạt hơn về thuốc tránh thai khẩn cấp (p < 0,05). Sinh viên năm 3, 4 thường xuyên chia sẻ các vấn đề tình cảm, học tập...

 • BB.0000231.pdf.jpg
 • magazine


 • Authors: Hoàng Thị Hải Vân; Phetprasaseuth Vanthanouvong; Đào Anh Sơn (2020)

 • Đánh giá sự hài lòng của người bệnh là một chỉ số quan trọng trong đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, là hoạt động thường xuyên và bắt buộc tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, tuy nhiên việc này chưa được thực hiện tại Lào. Nghiên cứu này thực hiện với mục đích mô tả sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Mittaphab, Lào và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 450 người bệnh nội trú. Tỉ lệ hài lòng chung của người bệnh nội trú tại đây là 91,1%; tỷ lệ hài lòng với khả năng tiếp cận là 69,1%; tỷ lệ hài lòng đối với sự minh bạch trong thông tin và thủ tục là 67,3%; tỷ lệ hài lòng với cở sở vật chất là 54,4%; tỷ lệ hài lòng về thái độ ph...

 • BB.0000472.pdf.jpg
 • magazine


 • Authors: Nguyễn Hữu Bản; Đào Anh Sơn; Vũ Mạnh Tuấn; Nguyễn Thị Thúy Hạnh (2021)

 • Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện với 843 cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Nam Định. Chọn chủ đích 03 vùng miền và chọn ngẫu nhiên mỗi vùng miền của tỉnh Nam Định là 2 đơn vị, trong mỗi đơn vị đã chọn, chọn mẫu toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an của mỗi đơn vị. Thông tin được thu thập bằng bộ câu hỏi, thông qua hỏi trực tiếp và khám lâm sàng

 • BB.0000186.pdf.jpg
 • magazine


 • Authors: Hoàng Thị Hải Vân; Đào Thị Minh An; Đào Anh Sơn (2020)

 • Nghiên cứu thực hiện trên 1210 người cao tuổi (độ tuổi từ 60 trở lên) với mục đích tìm hiểu tình trạng sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại một số huyện thuộc tỉnh Hà Nam năm 2018. Kết quả cho thấy tỉ lệ người cao tuổi có tình trạng suy giảm nhận thức cao, chiếm 33,3%. Có mối liên quan giữa tuổi, đang sống cùng vợ/chồng hay không, trình độ học vấn với việc có hay không các tình trạng suy giảm nhận thức ở người cao tuổi. Cần có những nghiên cứu sâu hơn, tiếp tục áp dụng bộ công cụ chuẩn quốc tế, cũng như chú trọng chăm sóc người cao tuổi, dễ tổn thương, có yếu tố nguy cơ, từ đó ngăn ngừa được tình trạng trầm trọng bệnh, giảm được số lượng bệnh nhân mắc, tăng chất lượng cuộc sống c...