Item Infomation


Title: Kiến thức và thực hành về dự phòng của cha mẹ có con bị hen phế quản điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2023
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng )
Authors: Nguyễn Thị Vân Anh
Advisor: TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh
PGS.TS. Nguyễn Hải Anh
Keywords: Điều dưỡng | phòng hen | hen phế quản | Bệnh viện Nhi Trung ương | C01827
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức và thực hành dự phòng hen của cha mẹ có con hị hen phế quản điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan tới kiến thức và thực hành dự phòng hen phế quản của cha mẹ bệnh nhi.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9651
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01802_C01827_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 603,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01802_C01827_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF