Item Infomation


Title: Kiến thức, thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp của bà mẹ tại khoa Khám bệnh Quốc tế – Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2022 - 2023
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng )
Authors: Lê Thị Dung
Advisor: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
PGS.TS Phạm Thu Hiền
Keywords: Điều dưỡng | Chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp | C01885
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả kiến thức, thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp của bà mẹ tại khoa Khám bệnh Quốc tế - Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2022 - 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành chăm sóc của bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9650
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01806_C01885_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01806_C01885_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF