Item Infomation


Title: Tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp tái nhập viện tại bệnh viện quân y 354 năm 2023.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng )
Authors: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Advisor: TS. Dương Thị Hòa
TS: Đỗ Thị Thu Hiền
Keywords: Điều dưỡng | Bệnh tăng huyết áp | điều trị | Bệnh viện Quân Y 354 | C02063
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả sự tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp tái nhập viện tại Bệnh viện Quân Y 354 năm 2023. Phân tích một yếu tố liên quan và rào cản đối với sự tuân thủ của người bệnh tăng huyết áp tái nhập viện tại Bệnh viện Quân Y 354.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9640
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01839_C02063_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 892,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01839_C02063_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF