Item Infomation


Title: Hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh tại khoa bệnh phổi không lao,bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng )
Authors: Nguyễn Văn Quý
Advisor: PGS.TS. Đỗ Thị Khánh Hỷ
TS.Trần Thị An
Keywords: Điều dưỡng | đái tháo đường type2 | tư vấn sức khỏe | Bệnh viện tim Hà Nội | C02025
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 được theo dõi ngoại trú tại Bệnh Viện Tim Hà Nội năm 2023.Đánh giá sự thay đổi tuân thủ điều trị sau tư vấn sức khỏe ở nhóm người bệnh trên.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9622
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01821_C02052_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 728,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01821_C02052_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF