1-Ngôn ngữ khác (59)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • TVS.003884.MARUGOTO PRE-INTERMEDIATE A2B1 [BOOKMARKS ADDED] (Japan Foundation)_TT.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: 国際交流基金 (2015)

 • 国際交流基金オフィシャル日本語コースブック。JF日本語教育スタンダード準拠教材。豊富なトピックで教室が自然に盛り上がる。1 スポーツの試合.2 家をさがす.3 ほっとする食べ物. 4 訪問.5 ことばを学ぶ楽しみ.6 結婚. 7 なやみ相談.8 旅行中のトラブル.9 仕事をさがす

 • TVS.003867.Whole Japanese language and culture Beginner 1 A2 Katsudo (The Japan Foundation)_TT.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: - (2014)

 • 目次:1 わたしとかぞく2 きせつとてんき3 わたしのまち4 でかけ5 がいこくごとがいこくぶんか6 そとで食べる7 しゅっちょう8 けんこう9 おいわい

 • TVS.004240. YONSEI KOREAN WORKBOOK 1-2.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: - (2013)

 • This is a workbook for Yonsei Korean. This book has ten chapters with activities to support vocabulary acquisition, grammar comprehension, listening accuracy, writing exercises and speaking exercises. The completion of the workbook will promote complete understanding of basic Korean. Between each chapter there are short sections for games, puzzles and simple quizzes related to Korean culture.

 • TVS.004219. Giao trinh dich Viet Han tu li thuyet den thuc tien, Park Ji Hoon-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Trần Thị Hường (2023)

 • Trình bày kiến thức chung về biên - phiên dịch; phương pháp dịch; vấn đề từ và tính chất của từ; kỹ năng lý giải từ vựng; vấn đề ngữ pháp; kỹ năng vận dụng ngữ pháp; kỹ năng nội ngữ và nội địa hoá thông tin; kỹ năng và thái độ biên - phiên dịch

 • TVS.006101- AK323-1.pdf.jpg
 • Tập bài giảng/Lecture


 • Authors: Kwon Oh-hee (2023)

 • Cần thiết cho việc viết học thuật, bao gồm định nghĩa, ví dụ, so sánh và đối chiếu, mô tả, tường thuật, phân loại, phân tích, tóm tắt và trích dẫn.

 • GET IT KOREAN WRITING 4-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 4 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.

 • GET IT KOREAN WRITING 2-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 2 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.

 • GET IT KOREAN WRITING 6-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 5 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.

 • get it korean writing 3-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: 김중섭 (2014)

 • Đây là một cuốn sách giáo khoa cấp 3 về 'viết' trong số các sách giáo khoa. Để nâng cao khả năng viết của người học tiếng Hàn trung cấp, học viên có kiến thức về cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết viết, thực hành viết văn và thực hành viết văn.

 • get it korean writing 5-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 5 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.

 • get it korean reading 6-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách giúp người học tiếng Hàn Quốc tập trung vào chức năng ngôn ngữ và đắm mình trong môi trường thực tế trong đó ngôn ngữ được sử dụng để hiểu và thể hiện rõ chức năng.