Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Cole Nussbaumer Knaflic (2020)

  • Giới thiệu phương pháp truyền đạt thông tin thông qua cách thức trình bày dữ liệu như: lựa chọn những hình ảnh hữu hiệu, lựa chọn và đưa ra đối tượng mục tiêu, phân tích mẫu hình ảnh trực quan, lối dẫn chuyện, kết nối dữ liệu và trực quan hoá dữ liệu