Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ về phòng ngừa chuẩn của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng )
Authors: Nguyễn Thị Minh Huê
Advisor: PGS. TS. Đinh Thị Kim Dung
PGS. TS. Trần Như Nguyên
Keywords: Điều dưỡng | Phòng ngừa chuẩn | Điều dưỡng viên | C01845
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả kiến thức, thái độ về phòng ngừa chuẩn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ về phòng ngừa chuẩn của điều dưỡng viên.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9116
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

89

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01775_C01845_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 591,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01775_C01845_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,18 MB

  • Format : Adobe PDF