Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ và thực hành về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ bệnh của Điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng, Bệnh viện Nhi trung ương năm 2022 - 2023.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng )
Authors: Nguyễn Thị Mai Anh
Advisor: PGS.TS. Lê Bạch Mai.
Keywords: Điều dưỡng | Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ bệnh | C01878
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ bệnh của Điều dưỡng tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022-2023. Xác định một số yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ bệnh của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022-2023.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9101
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01799_C01878_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 658,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01799_C01878_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF