Item Infomation


Title: Kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của nhân viên bếp ăn các trường mầm non tại huyện Bình Giang, Hải Dương năm 2023 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Nhữ Văn Sông
Advisor: TS. Nguyễn Ngọc Nghĩa
PGS.TS. Đào Xuân Vinh
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm | Nhân viên bếp ăn các trường mầm non | C02092
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của nhân viên bếp ăn các trường mầm non tại huyện Bình Giang, Hải Dương năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9094
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01792_C02092_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 564,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01792_C02092_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF