Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố Thị xã Sơn Tây, Hà Nội năm 2023 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Văn Nam
Advisor: PGS.TS. Bạch Khánh Hòa
TS. Đỗ Văn Chiến
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm | Chế biến thức ăn đường phố | C02087
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố thị xã Sơn Tây, Hà Nội năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành an toàn thực phẩm của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9089
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01787_C02087_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 645,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01787_C02087_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF