Item Infomation


Title: Tuân thủ quy trình đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi và kết quả chăm sóc đường truyền của điều dưỡng viên Trung tâm ung thư Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022-2023
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng )
Authors: Nguyễn Thị Thơ
Advisor: PGS.TS Hoàng Trung Vinh
TS. BS Bùi Ngọc Lan
Keywords: Điều dưỡng | Đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi | C01919
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá sự tuân thủ quy trình đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi của Điều dưỡng viên và một số yếu tố liên quan tại Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Phân tích kết quả chăm sóc đường truyền tĩnh mạch ngoại vi của Điều dưỡng viên tại Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022-2023.Trung ương năm 2022-2023.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9079
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01776_C01919_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 753,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01776_C01919_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF