Item Infomation


Title: Kết quả chăm sóc người bệnh viêm mũi xoang cấp tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2022
Authors: Lê Thị Lan
Advisor: TS.Nguyễn Như Ước
PGS.TS.Trần Hữu Vinh
Keywords: Điều dưỡng; Người bệnh viêm mũi xoang cấp; C01851
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả kiến thức, thực hành và kết quả chăm sóc người bệnh viêm mũi xoang cấp tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành và kết quả chăm sóc người bệnh viêm mũi xoang cấp.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8666
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01728_Lê Thị Lan_C01851_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01728_Lê Thị Lan_C01851_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF