Item Infomation


Title: Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi sửa van hai lá tại trung tâm tim mạch Bệnh viện E năm 2022
Authors: Nguyễn Thị Hương Trang
Advisor: TS. Nguyễn Trần Thủy
Keywords: Điều dưỡng; Phẫu thuật nội soi sửa van hai lá; C01868
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi sửa van hai lá tại trung tâm tim mạch Bệnh viện E năm 2022. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi sửa van hai lá.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8665
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01733_Nguyễn THị Hương Trang_C01868_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 811,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01733_Nguyễn THị Hương Trang_C01868_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF