Item Infomation


Title: Thay đổi kiến thức thực hành chăm sóc của người bệnh suy tim trước và sau giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Thanh Nhàn 2022
Authors: Khúc Mạnh Tùng
Advisor: TS. Vũ Kim Chi
PGS.TS. Đỗ Thị Khánh Hỷ
Keywords: Điều dưỡng; Người bệnh suy tim; C01870
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả kiến thức thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim điều trị nội trú tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự thay đổi kiến thức thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim trước và sau giáo dục sức khỏe.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8664
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01732_Khúc Mạnh Tùng_C01870_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01732_Khúc Mạnh Tùng_C01870_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF