Item Infomation


Title: Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư biểu mô vòm mũi họng sau xạ trị tại Bệnh viện K năm 2022
Authors: Nguyễn Thị Hải Yến
Advisor: PGS.TS. Ngô Thanh Tùng
PGS.TS. Đỗ Thị Liệu
Keywords: Điều dưỡng; Người bệnh ung thư biểu mô vòm mũi họng; Xạ trị; C01875
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư biểu mô vòm mũi họng sau xạ trị tại Bệnh viện K năm 2022-2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8663
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01731_Nguyễn Thị Hải Yến_C01875_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01731_Nguyễn Thị Hải Yến_C01875_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF