Item Infomation


Title: “Kết quả chăm sóc, tư vấn cho người bệnh sau phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2022-2023
Advisor: TS. Phạm Hồng Vân
Keywords: Điều dưỡng; Người bệnh sau phẫu thuật thay thủy tinh thể; Phương pháp Phaco; C01832
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả kiến thức của người bệnh và kết quả chăm sóc, tư vấn cho người bệnh sau phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2022-2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc, tư vấn người bệnh.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8661
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01729_Ngô Thị Đào_C01832_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01729_Ngô Thị Đào_C01832_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF