Item Infomation


Title: Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người bệnh thalassemia quá tải sắt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2022
Authors: Nguyễn Thị Dinh
Advisor: GS.TS. Nguyễn Công Khẩn
Keywords: Điều dưỡng; Người bệnh thalassemia quá tải sắt; C01834
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả đặc điểm người bệnh và chất lượng cuộc sống ở người bệnh thalassemia quá tải sắt tại Trung tâm Thalassemia Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống ở người bệnh thalassemia có quá tải sắt.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8659
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01727_Nguyễn Thị Dinh_C01834_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 634,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01727_Nguyễn Thị Dinh_C01834_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,33 MB

  • Format : Adobe PDF