Item Infomation


Title: Đánh giá rối loạn chức năng tình dục và một số yếu tố liên quan ở người bệnh ung thư vú điều trị nội tiết tại bệnh viện K năm 2022
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Thị Vân Anh
Advisor: PGS.TS Tạ Thị Tĩnh
TS Đỗ Anh Tú
Keywords: Điều dưỡng | Rối loạn chức năng tình dục | Người bệnh ung thư vú | Điều trị nội tiết | C01879
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả rối loạn chức năng tình dục ở người bệnh ung thư vú điều trị nội tiết tại bệnh viện K năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan tới rối loạn chức năng tình dục ở nhóm đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8645
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01747_C01879_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 771,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01747_C01879_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF