Item Infomation


Title: Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều năm 2022
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Thị Thùy Trang
Advisor: PGS.TS. Hoàng Thị Thanh
Keywords: Điều dưỡng | Bệnh nhi ung thư | C01927
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều năm 2022 và một số yếu tố liên quan.Đánh giá thực trạng việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhi ung thư.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8644
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01746_C01927_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 965,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01746_C01927_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Adobe PDF