Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa ngộ độc thực phẩm của người chế biến thực phẩm trong các cơ sở dịch vụ ăn uống huyện Thường tín, Hà Nội năm và một số yếu tố liên quan
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Đặng Thị Thanh Nga
Advisor: TS. Đỗ Văn Chiến
Keywords: Y tế công cộng | Ngộ độc thực phẩm | Chế biến thực phẩm | C01813
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành phòng ngộ độc thực phẩm của người chế biến thực phẩm trong các cơ sở dịch vụ ăn uống huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành phòng ngộ độc thực phẩm của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8635
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

72

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01737_C01813_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 860,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01737_C01813_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF