Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ của Điều dưỡng viên về phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu đặt ống thông tiểu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2022
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: TS.Trương Quang Trung
Keywords: Ống thông tiểu; Nhiễm khuẩn tiết niệu; Điều dưỡng viên; C01843
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả kiến thức, thái độ của Điều dưỡng viên về phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu đặt ống thông tiểu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ về phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu đặt ống thông tiểu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8620
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01726_Nguyễn Thị Thu Hiền_C01843_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 613,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01726_Nguyễn Thị Thu Hiền_C01843_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF