Item Infomation


Title: Nhu cầu chăm sóc, mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh đột quỵ não tại bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội năm 2022
Authors: Lê Lệ Thương
Advisor: TS. Trần Quang Huy
Keywords: Điều dưỡng; Đột quỵ não; C01867
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả nhu cầu chăm sóc, mức độ phụ thuộc và mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh ĐQN khi xuất viện tại Bệnh Viện Thanh Nhàn Hà Nội năm 2022. Phân tích các yếu tố liên quan đến mức độ phụ thuộc và mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8619
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01725_Lê Lệ Thương_C01867_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 404,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01725_Lê Lệ Thương_C01867_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF