Item Infomation


Title: Tình trạng mệt mỏi và các yếu tố dự báo tình trạng mệt mỏi của Điều dưỡng – Hộ sinh trong hệ thống Y tế Vinmec năm 2022
Authors: Nguyễn Thị Phương Lan
Advisor: PGS.TS. Vương Thị Hoà
Keywords: Điều dưỡng; Hộ sinh; Trạng mệt mỏi của Điều dưỡng; C01852
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả tình trạng mệt mỏi của Điều dưỡng – Hộ sinh trong hệ thống y tế Vinmec năm 2022. Đánh giá yếu tố dự báo tình trạng mệt mỏi của Điều dưỡng – Hộ sinh.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8617
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01724_Nguyễn Thị Phương Lan_C01852_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 561,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01724_Nguyễn Thị Phương Lan_C01852_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF