Item Infomation


Title: Lý do chưa tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp tại khoa Khám bệnh, bệnh viện Bạch Mai năm 2022 -2023
Authors: Nguyễn Khánh Huyền
Advisor: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Thi
Keywords: Điều dưỡng; Người bệnh tăng huyết áp; Điều trị; C01850
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả thực trạng tuân thủ và chưa tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh bệnh viện Bạch Mai năm 2022. Phân tích một số lý do chưa tuân thủ điều trị tăng huyết áp của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8616
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01723_Nguyễn Khánh Huyền_C01850_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 778,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01723_Nguyễn Khánh Huyền_C01850_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,25 MB

  • Format : Adobe PDF