Item Infomation


Title: Kết quả chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai và một số yếu tố liên quan tại khoa Sản bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội năm 2022-2023
Authors: Nguyễn Thị Thu Giang
Advisor: PGS.TS. Trần Hữu Vinh
Keywords: Điều dưỡng; Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai; C01541
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả nhu cầu và kết quả chăm sóc của sản phụ sau mổ lấy thai tại khoa sản Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội năm 2022-2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8613
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

91

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01721_Nguyễn Thị Thu Giang_C01541_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 612,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01721_Nguyễn Thị Thu Giang_C01541_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF