Item Infomation


Title: Chăm sóc người bệnh phẫu thuật bệnh glôcôm tại khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2022 - 2023
Authors: Nguyễn Hồng Hạnh
Advisor: PGS. TS. Bùi Thị Vân Anh
Keywords: Điều dưỡng; Người bệnh phẫu thuật bệnh glôcôm; Chăm sóc người bệnh; C01840
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả đặc điểm người bệnh và kết quả chăm sóc người bệnh phẫu thuật glôcôm tại khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2022 - 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc người bệnh phẫu thuật glôcôm.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8611
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01720_Nguyễn Hồng Hạnh_C01840_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 638,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01720_Nguyễn Hồng Hạnh_C01840_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF