Item Infomation


Title: Các rào cản của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2022
Authors: Nguyễn Thị Hà
Advisor: PGS.TS Lê Thị Bình
Keywords: Điều dưỡng; Người bệnh đái tháo đường type 2; Điều trị ngoại trú; C01888
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả thực trạng và một số rào cản tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến tự chăm sóc của người bệnh.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8610
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01719_Nguyễn Thị Hà_C01888_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 673,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01719_Nguyễn Thị Ha_C01888_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF