Item Infomation


Title: Tuân thủ điều trị của người bệnh suy tim tại khoa Khám bệnh tự nguyện Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2022
Authors: Tạ Thị Quỳnh Hoa
Advisor: TS. Vũ Quỳnh Nga
Keywords: Điều dưỡng; Người bệnh suy tim; Điều trị; C01844
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về tuân thủ điều trị của người bệnh suy tim tại khoa Khám bệnh tự nguyện bệnh viện Tim Hà Nội năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của người bệnh suy tim tại khoa Khám bệnh tự nguyện bệnh viện Tim Hà Nội năm 2022.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8609
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01718_Tạ Thị Quỳnh Hoa_C01844_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 867,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01718_Tạ Thị Quỳnh Hoa_C01844_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,24 MB

  • Format : Adobe PDF