Item Infomation


Title: Thực trạng tự quản lý của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Thanh Nhàn
Authors: Trần Thu Hường
Advisor: PGS. TS Lê Thị Bình
Keywords: Điều dưỡng; Đái tháo đường type 2; Điều trị ngoại trú; C01903
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mô tả thực trạng tự quản lý của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022. Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng tự quản lý của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại địa điểm nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8606
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01716_Trần Thu Hường_C01903_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 537,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01716_Trần Thu Hường_C01903_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF